Skip links

Administracja kadrowo-płacowa

Czym się zajmujemy?

  • Zakładanie i bieżące prowadzenie kartotek pracowniczych
  • Sporządzanie umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, kontrakt menadżerski, inne
  • Sporządzanie listy płac
  • Przygotowywanie raportów dotyczących kosztów wynagrodzeń
  • Ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych, chorobowych i innych nieobecności
  • Administracja w obszarach profilaktycznych badań lekarskich i szkoleń BHP
  • Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych
  • Zarządzanie płatnościami wynagrodzeń i zobowiązań publiczno-prawnych
  • Przygotowywanie deklaracji PIT, ZUS, PFRON