Skip links

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

 

Szanowni Państwo, z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Dlatego przekazujemy Państwu informacje jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 • Administrator Danych
 • Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 • Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
 • Odbiorcy danych
 • Czas przechowywania danych
 • Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
  Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Administrator Danych

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest kapef sp. z o.o. z  siedzibą przy ul. Ostra 8, 02-949 Warszaw (zwana dalej „kapef”).

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

 

W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@kapef.pl

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

 

Cel przetwarzania:

 

 • Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowaniem się z klientem w związku z jej realizacją.
 • Umożliwienie wykonania umowy naszym partnerom, którzy przekazują nam dane swoich klientów celem realizacji umów
 • Rozpatrywania skarg i reklamacji.
 • Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.
 • Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych.
 • Prowadzenia statystyk
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług
 • Obsługa zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego

Odbiorcy danych

 

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 • firmom księgowym prowadzącym rozliczenia
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność

Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania. Dane będą przetwarzane przez kapef w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.  Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

 

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z kapef. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.