Skip links

Usługi księgowe

Czym się zajmujemy?

 • Prowadzenie księgi handlowej
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT, ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Tworzenie planu kont dostosowanego do potrzeb i specyfiki działalności Klienta
 • Tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości
 • Weryfikacja ksiąg
 • Konsultacje księgowe
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych wg Polskich Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standarów Sprawozdawczości Finansowej
 • Przygotowywanie raportów według indywidualnych potrzeb Klienta
 • Dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych do GUS
 • Reprezentowanie Klienta przed urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych i innymi instytucjami państwowymi